Op dit moment liggen de grote Europese competities stil en is nog niet bekend wanneer deze weer hervat worden.
In tijden als deze zijn wij genoodzaakt om berichten van de officiële instanties af te wachten over de gevolgen voor de competities en het beleid dat wij als reisorganisatie dienen te voeren. Zodra daar meer zekerheid over is, zullen wij daarover berichten.