Bij het kiezen van een hotel kan er gekozen worden tussen een hotel met of zonder ontbijt. Met een simpele klik tonen wij de hotels met ontbijt.