De prijzen op onze website staan altijd vermeld inclusief BTW. Daar wij als reisbureau onder de reisbureauregeling vallen, brengen wij deze niet in rekening.